Business case AZ Damiaan

AZ Damiaan had nood aan een centraal portaal waar zijn
medewerkers de juiste procedures met de laatste versie op
een efficiënte manier konden terugvinden én waar men intern
nieuws kon delen.
Voor de dienst Kwaliteit was het van belang dat men procedures kon aanmaken op basis van uniforme templates, gebaseerd op een moederprocedure.

Continue reading

Business case Kennisplein

Om het verspreiden van al die kennis te vereenvoudigen werd besloten om een centraal platform op te zetten; kennisplein.be. Het is een plek waar informatie makkelijker vindbaar is, maar meer nog, is het een plek waar mensen mekaar ontmoeten en hun kennis en ervaring uitwisselen.

Continue reading

Business case Hendrix Genetics

Cognit migreerde voor Hendrix Genetics, een fokkerij met wereldwijd meer dan 3000 medewerkers, in het tweede kwartaal van 2012 de bestaande SharePoint 2007 omgeving naar SharePoint 2010. Daarnaast ontwikkelen we SharePoint oplossingen op maat voor de hele groep en adviseren we in de configuratie en het gebruik van SharePoint.

Continue reading