Skip to content

Business case Kennisplein

AZ Damiaan

Land:

Sector:

Technologieën:

België

Zorg

SharePoint 2013, JungleMail

kennisplein

Kennisplein.be is een initiatief van 3 steunpunten met een schat aan kennis en expertise op het vlak van ondersteuning voor kwetsbare mensen. Deze informatie en kennis, rond topics als jeugdhulp, maatschappelijke participatie en preventie, moest op een eenvoudig doorzoekbare wijze gebundeld worden.

Lancering kennisplein.be: het platform voor kennisdeling rond ondersteuning voor kwetsbare mensen

Kennisplein.be is een initiatief van de Steunpunten ExpertiseNetwerken VZW, Algemeen Welzijnswerk en Jeugdhulp. De drie organisaties omvatten een schat aan kennis en expertise op het vlak van ondersteuning voor kwetsbare mensen. Deze informatie en kennis, rond topics als jeugdhulp, maatschappelijke participatie en preventie, werden via verschillende platformen ter beschikking gesteld aan hulpverleners en organisaties uit de hulpsector.

Om het verspreiden van al die kennis te vereenvoudigen werd besloten om een centraal platform op te zetten; kennisplein.be. Het is een plek waar informatie makkelijker vindbaar is, maar meer nog, is het een plek waar mensen mekaar ontmoeten en hun kennis en ervaring uitwisselen. Dat kan digitaal, maar ook off-line tijdens de verschillende bijeenkomsten, actviteiten, vormingen en studiedagen die door het kennisplein georganiseerd worden.

Het kennisplein stelt informatie ter beschikking in heel wat vormen;

  • Publicaties uit verschillende bronnen als handboeken, literatuur en artikels
  • Activiteiten als studiedagen, bijeenkomsten en vormingen
  • Kenniskringen voor specifieke doelgroepen
  • Profielen van medewerkers uit de hulpsector, met elk hun expertise

Het platform

Cognit werd als collaboratie expert aangesproken om het kennisplein te helpen opzetten; de grootste uitdaging was het huishouden van alle informatie uit verschillende bronnen mét de mogelijkheid om deze vervolgens snel en efficiënt op te zoeken. Daarbovenop moeten zowel interne als externe medewerkers makkelijk informatie kunnen toevoegen.

Er werd gekozen voor een oplossing op basis van SharePoint, omwille van zijn krachtige zoekmotor en flexibiliteit wat betreft het koppelen van informatie.

Enkele van de mogelijkheden die het kennisplein biedt zijn:

  • Het aanmaken van een profiel met een eigen kenniskaart, zodat medewerkers met een bepaalde specialisatie makkelijk opgezocht kunnen worden.
  • Het automatisch ontvangen van meldingen wanneer informatie omtrent gekozen topics toegevoegd werd.
  • Het opzoeken van informatie met uitgebreide filter- en zoekopties.
  • Het toevoegen en bekijken van activiteiten.
  • Het automatisch koppelen van informatie rond bepaalde thema's.
Het kennisplein komt daardoor tegemoet aan de groeiende vraag van praktijkwerkers, hulpverleners, kenniswerkers, begeleiders en ondersteunende professionals naar een centraal platform waar kennis en expertise efficiënt gedeeld kan worden. Wij zijn ervan overtuigd dat hulpbehoevigen dankzij het kennisplein nóg beter geholpen kunnen worden en zijn dan ook verheugd dat we mee onze schouders onder dit project konden zetten. Bezoek hier de website: kennisplein.be

Heb je een uitdaging voor ons? 
Contacteer ons voor een gesprek

Betaalbare applicaties om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren

PowerApps maakt het mogelijk om handmatige bedrijfsprocessen efficiënt te transformeren naar digitale, geautomatiseerde processen.

Ontdek de voordelen en verschillende voorbeelden van PowerApps.