Is uw CRM data vervuild? 6 tips!

Geschreven door op 24 februari 2014

De ontwikkelingen van de laatste jaren met betrekking tot mobiele CRM, social media integratie en omni channel in het algemeen hebben ertoe geleid dat we over veel meer data beschikken over onze klanten dan voorheen. Dit brengt enerzijds heel wat voordelen met zich mee, anderzijds moet er gewaakt worden over de juistheid en relevantie van de beschikbare data. Doet u dat niet, dan raakt uw CRM al snel vervuild met inefficiënte data.

CRM wordleIneffectieve en overtollige data wordt aanzien als vervuiling van uw klantprofielen, wat ondermeer leidt tot slechte segmentatie en weinig efficiënte campagnes en opvolging. Waar een CRM vooral een investering dient te zijn, is een vervuild CRM vooral een kost voor uw onderneming. Volg deze 6 tips om je data op te kuisen en verhoog zo de Return On Investment van je CRM oplossing.

1. Breng je bronnen in kaart

Mobiele CRM's hebben ertoe bijgedragen dat men sneller en efficiënter, van overal ter wereld en op elk moment, klanteninformatie kan toevoegen. Daarbovenop zijn er heel veel verschillende kanalen vanwaar die data kan komen. Het is van belang dat u deze kanalen in kaart brengt en dat deze op een correcte manier opgevolgd worden.

Enkele voorbeelden zijn E-mail, social media, contactpersonen, telefoongesprekken, projectboeken, facturen, webformulieren en andere interne data.

2. Wees kieskeurig

Niet alle data is bruikbaar. Stel een beleid in waarin bepaald is welke informatie voldoet aan de standaard voor uw onderneming. Test records geven bewijs dat de juiste gegevens op de juiste plaats in het CRM worden ingevoerd, zodat geplande campagnes optimaal verlopen.

3. Voorzie een CRM training

Een CRM training voor uw medewerkers is onontbeerlijk. Train hen zodat zij vanaf het begin alleen de juiste, 'schone' gegevens toevoegen, op de daartoe voorziene wijze en locatie. Het is van belang dat zij het belang van schone data begrijpen en hoe deze data geanalyseerd kan worden. Schone data is de basis voor een goede segmentatie, wat op zijn beurt zorgt voor een groter rendement.

Naast een initiële training, waarbij nieuwe medewerkers opgeleid worden in de verschillende functies van uw CRM, doet u er goed aan om dergelijke 'data trainingen' op regelmatige basis te organiseren. Zo kan u steeds bijsturen en positieve resultaten uitlichten.

4. Opkuisen en ontdubbelen

Bij een implementatie van een CRM wordt er vaak oudere data vanuit andere bronnen geïmporteerd. Vaak ontstaat op die manier dubbele of onvolledige data. Zorg daarom dat alleen hoogwaardige data in het nieuwe systeem wordt en ontdubbel verouderde, onvolledige en onjuiste data.

5. CRM audits

Ondanks een duidelijk beleid kan het nog steeds voorkomen dat de verkeerde gegevens in uw CRM terechtkomen, hetzij door een menselijke fout of een technische fout. Het is van belang dat uw data ten allen tijde up to date en correct is. Oude data kan bijvoorbeeld overschreven worden door een van de medewerkers of door externe partners, bijvoorbeeld bij een telefonische prospectie. Plan de nodige controles in voor nieuwe gegevensbronnen, CRM updates en validiteit van data en houdt daarbij uw ogen open voor strategieën die het proces kunnen optimaliseren.

6. Gebruik een CRM dat de nodige tools biedt voor het beheer van 'schone data'

Naarmate uw database groeit wordt het moeilijker om uw data schoon te houden. Gebruik het juiste CRM dat u helpt in dit continu proces van kwaliteitscontrole. Een goed CRM kan data vanuit verschillende bronnen synchroniseren en kan dubbele data opsporen.
Voldoet Microsoft Dynamics CRM aan de noden van uw onderneming? U kan het gratis uitproberen, neem contact op met ons via 02/669 05 80.

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND!

Heeft u een vraag, aarzel niet ons te contacteren. Wij maken graag tijd voor u vrij.